GIỚI THIỆU CHUNG

Tên Công ty: Công ty TNHH Sáng tạo Công nghệ TKT Việt Nam.

Địa chỉ: Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam.

MST: 4001150936

Ngày thành lập: 02/07/2018

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí, điện, điện tử và tự động hóa. Đội ngũ kỹ Sư có trình độ Đại học và sau Đại học, có kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng cố vấn chuyên môn là các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành đến từ các trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Bách Khoa Hà Nội và các Viện nghiên cứu khoa học trong nước.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

PGS.TS Phạm Văn Nghệ Viện Cơ khí – ĐHBK Hà Nội

(Cố vấn thiết kế &gia công áp lực)

PGS.TS Trần Xuân Tùy Viện Cơ khí – ĐHBK Đà Nẵng

(Cố vấn lĩnh vực tự động hóa)

PGS.TS Phạm Xuân Mai Khoa Cơ khí – ĐHBK TP Hồ Chí Minh

( Cố vấn thiết kế và mô phỏng tối ưu)

PGS.TS Lưu Đức Bình Khoa Cơ Khí – ĐHBK Đà Nẵng

( Cố vấn thiết kế và chế tạo máy)