Sứ mệnh

Tháo gỡ nút thắt kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp bằng các giải pháp Công Nghệ.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, tiếp nhận công nghệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tạo ra cho xã hội những sản phẩm Công nghệ chất lượng cao, giá thành hợp lý và thời gian đáp ứng nhanh nhất.