Tầm nhìn

Năm 2020: Trở thành doanh nghiệp mạnh hàng đầu Quảng Nam về nghiên cứu dụng, chuyển giao, cải tiến Công nghệ sản xuất và cung cấp thiết bị, dây chuyền Công nghệ.

Năm 2025: Trở thành Top đầu Miền Trung về giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa. Tiếp nhận gia công cơ khí chính xác cho đối tác Nhật bản & Hàn Quốc.

Năm 2030: Trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực Cơ khí chính xác – Tự động Hóa.